Δήμος Ζωγράφου

Εξυπηρέτηση με φυσική παρουσία από τον Δήμο Ζωγράφου

Κλείστε ψηφιακό ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με φυσική παρουσία από αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Ζωγράφου.
Επιλέξετε μεταξύ των παρακάτω υπηρεσιών:

1.    Αδειοδοτήσεις

Χορήγηση αδειών για την:

 • απλουστευμένη διαδικασία γνωστοποίησης (άνευ καταβολής παραβόλου & βεβαίωσης)

 • θεώρηση βιβλίου καπνίσματος.

 • λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων 

 • λειτουργία επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου

 • λειτουργία παιδότοπων

 • λειτουργία υπαίθριου εμπορίου 

 • λειτουργία ψυχαγωγικών και τεχνικών παιγνίων  

 • παράταση του ωραρίου μουσικής 

 

2.  Αιτήσεις

Υποβολή αιτήσεων:

 • Αίτηση αδήλωτου και διορθώσεις στα Μητρώα Αρρένων

 • Αίτηση Μεταδημότευσης

 • Αίτηση πρόσληψης πατρωνύμου – επωνύμου και αλλαγής επωνύμου ειδικών λόγων

 • Αίτηση Εγγραφής Αλλοδαπών

 

3.    Βεβαιώσεις

 Χορήγηση βεβαιώσεων για:

 • αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος κουρέα, κομμώτριας, τεχνίτριας περιποίησης χεριών και ποδιών 

 • εγκατάσταση Κ.Υ.Ε. σε συγκεκριμένη τοποθεσία 

 • μόνιμης κατοικίας

 

4.  Γάμος - Σύμφωνο Συμβίωσης

 • Δήλωση πολιτικού και θρησκευτικού γάμου,  καταχώριση συμφώνου συμβίωσης, λύση γάμου.

 

5.  Πιστοποιητικά

Χορήγηση πιστοποιητικών:

 • οικογενειακής κατάστασης

 • γέννησης 

 • εγγυτέρων συγγενών

 

   


  Χρήσιμοι  Σύνδεσμοι

   

  Οδηγίες Χρήσης

   

  Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

   

  Επικοινωνία-Υποστήριξη

  mhxan@zografou.gr