Στοιχεία Οχημάτων

Οι Διαδικτυακές Υπηρεσίες που αφορούν σε στοιχεία οχήματος δίνονται  σε συνεργασία με την Α.Α.Δ.Ε. και το Υπουργείο Μεταφορών και είναι οι:

  • Στοιχεία Κατόχου Οχήματος σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Α.Α.Δ.Ε)

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο (GetVehicleInformation) και με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και μια ημερομηνία επιστρέφει τις παρακάτω πληροφορίες:

Για το όχημα: Μάρκα, Χρώμα, Τύπο, Αριθμό Πλαισίου, Κατάσταση

Για τους ιδιοκτήτες: ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Διεύθυνση όταν πρόκειται για Φυσικό Πρόσωπο και ΑΦΜ, Ποσοστό Ιδιοκτησίας, ΔΟΥ, Επωνυμία, Διεύθυνση όταν πρόκειται για Νομικό Πρόσωπο.

Στην περίπτωση πολλών ιδιοκτητών επιστρέφονται σε λίστα τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών.

  • Στοιχεία Ασφάλισης Οχήματος (Α.Α.Δ.Ε)

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο (getVehicleInsurance) και με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος  παρέχει τα στοιχεία ασφάλισης οχήματος (δηλ. ημ/νία έναρξης και ημ/νία λήξης) και τα στοιχεία οχήματος (μάρκα, τύπος οχήματος, κατασκευαστής, χρώμα, κατάσταση οχήματος, αριθμός πλαισίου κ.α.).

  • Στοιχεία Τελών Κυκλοφορίας (Α.Α.Δ.Ε)

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο (getTrafficFees) και με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος, το ΑΦΜ του κατόχου, μια συγκεκριμένη ημερομηνία και την αιτία αναζήτησης (αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, μεταβίβαση οχήματος)   παρέχει τα στοιχεία οχήματος (μάρκα, τύπος οχήματος, κατασκευαστής, χρώμα, κατάσταση οχήματος, αριθμός πλαισίου κ.α.), τα στοιχεία του κατόχου ή των κατόχων του οχήματος και πληροφορίες σχετικά με την οφειλή ή μη των τελών κυκλοφορίας.

  • Στοιχεία Οχήματος από το Π.Σ. του Υπ. Μεταφορών 

Η Διαδικτυακή Υπηρεσία περιλαμβάνει τη μέθοδο vehicleIdentDataByRegNum και με είσοδο τον Αριθμό Κυκλοφορίας ενός οχήματος και το ΑΦΜ του κατόχου του παρέχει τα στοιχεία οχήματος (μάρκα, αριθμό πλαισίου, εμπορική ονομασία κ.α.), το πιστοποιητικό ταξινόμησης με πληροφορίες εκπομπής ρύπων και στοιχεία ηλεκτροκίνησης.